Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Două noi apeluri destinate programelor de îngrijire a gravidei şi copilului

AM POCU a lansat astăzi ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, respectiv:

 • Apelul competitiv Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate;
 • Apelul competitiv Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Informații generale

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează servicii medicale de screening prenatal.

Solicitant eligibil:

 • Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect (trebuie să-i fie arondat cel puțin un județ din regiunea de dezvoltare pe care o vizează proiectul)
  • Este obligatoriu ca acesta să fie localizat în regiunea de dezvoltare pentru care aplică, cu excepția regiunii Sud Muntenia pentru care instituția care are rol de solicitant poate fi localizată și în regiunea București Ilfov.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • ONG-uri relevante.

În cadrul celor două apeluri de proiecte vizate, bugetul alocat este de 19.000.000 euro la nivelul ambelor categorii de regiuni, după cum urmează:

 • pentru apelul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 15.000.000 euro, din care:
  • o alocarea totală disponibilă la nivelul fiecăreia din regiunile mai puțin dezvoltate este de 2.500.000 euro
 • pentru apelul dedicat regiunii dezvoltate (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 4.000.000 euro, din care:
  • o alocarea totală disponibilă la nivelul unui proiect pentru regiunea dezvoltată este de 2.000.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a proiectului

 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din aceste regiuni este de 2.500.000 euro;
 • Pentru regiunea dezvoltată - Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 2.000.000 euro.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 29 decembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 15 ianuarie 2021 ora 16.00.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 287