Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: A fost modificat ghidul aferent îmbunătățirii condițiilor de navigație, infrastructurii portuare și locale intermodale

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor au publicat ieri, 17 decembrie 2020, ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale”.

Acțiuni sprijinite:

 • Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre cu următoarele tipuri de subacțiuni:
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării;
 • Achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
 • Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.
 • Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală cu următoarele tipuri de subacțiuni:
 • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
 • Construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
 • Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.

Tipuri de solicitanți:

 • administratorii Dunării și canalelor navigabile (RA AFDJ SA Galați, CN ACN SA Constanța);
 • administratorii porturilor maritime şi fluviale situate pe rețeaua TEN-T CORE, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (CN APM SA Constanța, CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați,) și alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
 • Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
 • operatorii portuari privați;
 • parteneriate intre entitatile mai sus mentionate;
 • administratorii porturilor fluviale (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanta);
 • autorităţile publice locale care deţin dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport naval;
 • alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
 • autoritățile publice locale din locațiile prioritizate de MPGT pentru construcția, modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale/multimodale (Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea);
 • Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
 • operatorii portuari privați;
 • parteneriate intre entitățile mai sus mentionate.

Ghidul se modifică și se completează:

 • 1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
 • 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM
 • 1.3.2 Activități finanțabile în cadrul O.S. 1.3, 2.4
 • 1.7 Alocarea stabilită pentru apelurile de proiecte
 • 2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi
 • 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
 • 3.2.1 Studiu de fezabilitate
 • Anexa 2- Fișă de control a cererii de finanțare
 • Anexa 9 – Schema de ajutor de stat

În plus, se introduc:

 • Anexa 13 – Metodologie verificare întreprindere în dificultate
 • Anexa 14 – Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018

Descarcă ghidul

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Documente
Ghid POIM.zip
Vizualizări: 85