Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Colegiul Tehnic din Aiud va fi reabilitat cu peste 3 milioane euro prin POR!

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a anunțat joi, 26 noiembrie 2020, semnarea contractului de finanțare nerambursabilă pentru „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, a cărui valoare totală este de aproape 16 milioane lei și care va duce la modernizarea acestei importante unități de învățământ din oraș și din zonă. Peste 900 de persoane, elevi și cadre didactice, vor beneficia de rezultatele acestui proiect, care se va încheia în ultimul trimestru al anului 2023.

Investiția, prin care vor fi reabilitate patru corpuri de clădire ale acestei unități de învățământ, între care sunt cele două corpuri principale ale școlii, este încadrată în Prioritatea de investiții 10.1, dedicată educației și  formării, în Programul REGIO 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru. Prin proiect se dorește creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic din oraș, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale.

Proiectul va fi definitivat până în 30 noiembrie 2023, valoarea totală a cererii de finanțare fiind de 15.915.858,86 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă aproape 3,35 milioane euro (15.596.375,48 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Lucrările prevăzute includ intervenții la corpurile de clădire C1, C2, C3 și C9 ale Colegiului. Corpul C1 are funcțiunea de școală, fiind construit în 1978 cu regimul de înălțime P+2E. Corpul C2 are tot funcțiunea de școală, reprezentând corpul de clădire principal din incintă, edificat în 1901. Regimul de înălțime al acestei clădiri variază între P+E și S+P+4E, în cadrul turnului principal. Corpul C3 are funcțiunea de Anexă socială și se estimează că a fost construit la începutul secolului XX, iar Corpul C9 are funcțiunea de Casa poartă. În urma intervențiilor structura de rezistență a clădirilor menționate va rămâne aceeași, realizându-se doar reparații structurale, unde este cazul. În jurul clădirilor se va realiza un trotuar de 1.00 m lățime. Învelitorile vor fi realizate astfel încât să asigure colectarea și dirijarea apelor pluviale cât mai departe de clădiri. Lucrările de reabilitare și modernizare vor cuprinde reabilitarea termică, renovare, reparații la acoperișuri, înlocuirea învelitoarelor unde este cazul, reparații la pereți și tavane, zugrăveli interioare și exterioare, refacerea grupurilor sanitare, înlocuirea pardoselilor în sălile de clasă, pe holuri și pe casa scării, precum și înlocuirea tuturor rețelelor și instalațiilor (termice, electrice, sanitare). Se va construi o scară de evacuare în caz de incendiu, pe structura independentă. Întreaga instituție reabilitată va beneficia de dotări moderne și durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru 30 de săli de clasa, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice, care deservesc latura practică și profesională a învățării.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 39