Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ordinul de aprobare a ghidului pentru programul „Casa Eficientă Energetic” - școli și grădinițe, publicat în Monitorul Oficial!

Ieri, 24 noiembrie 2020, a fost publicat ordinul pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice cu destinație de unități de învățământ (n.r Programul „Casa Eficientă Energetic”).

Ghidul a fost lansat în consultare în perioada 6-16 august 2020.

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ, prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestora.

Acțiunile sprijinite în cadrul programului vizează:

Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază (TIP I):

 • Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  • Lucrări de reablitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  • Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului.

Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază:

 • Construcțiile, instalațiile, utilajale și echipamentele tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotările, precum și activele necorporale, aferente măsurilor conexe pot cuprinde:
  • repararea/înlocuirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi solicitată este:

 • 1,5 milioane lei pentru UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori;
 • 3 milioane de lei pentru UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori.

Ghidul poate fi consultat aici (Monitorul Oficial 24.11.2020/Partea I/1129/pag. 5-32).

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1531