Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Ghidul pentru creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale, lansat spre consultare publică!

Ieri, 24 noiembrie 2020, AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate, în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării, prin POR 2014-2020.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • Instituțiile de învățământ superior acreditate, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora în finanțate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ((OG 57/2002 și HG 406/2003), precum și parteneriatele între acestea.
  • Parteneriatele între instituțiile de învățământ superior acreditate, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora și alte entități private sau componente ale quadruple helix (autorități/instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri).

Alocarea apelului de proiecte este echivalentul în lei a 500.000 euro, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate este între 10.000 – 50.000 euro/proiect.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter de cercetare-dezvoltare și abordare multi-sectorială, implementate în vederea facilitării transferului tehnologic și introducerii pe piață a rezultatelor cercetării, în concordanță cu domeniile prioritare identificate în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest.

Descarcă ghidul

Eventualele observații asupra ghidului propus se pot  transmite la adresa de e-mail info@mdrap.ro, până la data de 08.12.2020, ora 14.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific.

Documentul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru întărirea capacității administrative pentru organismele intermediare din cadrul POR și pentru autoritatea de management.

Se vor finanța exclusiv proiectele selectate de către Banca Mondială în urma unui proces de consultare cu actorii regionali implicați în domeniile cu potențial de specializare inteligentă. Obiectivul Bancii Mondiale a fost să sprijine în mod direct și indirect comercializarea rezultatelor proiectelor de cercetare identificate printr-un proces transparent în ambele regiuni de dezvoltare, în care au fost implicați actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație publică centrală și locală, instituții de învățământ, entități de educare și cercetare, reprezentați ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societatea civilă etc.).

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte, potrivit AM POR.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 241