Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Un nou apel adresat personalului din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19

AM POCU a lansat ieri, 23 noiembrie 2020, apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Apelul de proiecte finanțează următoarele tipuri de acțiuni/activități eligibile:

Activitatea 1 (relevanta si obligatorie): Măsuri de sprijin pentru personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare.

  • Aceasta activitate are în vedere subvenționarea cheltuielilor efectuate cu stimulentul de risc acordat în condițiile și cuantumul prevăzut la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare.

Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili

  • Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu instituțiile relevante;
  • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singura sau în parteneriat cu alte instituții relevante.

În cadrul apelului de proiecte, alocarea dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate cat și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 87.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională).

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursable a unui proiect este de 101.000 de euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 62.000.000,00 euro si se stabilește in corelare cu numărul persoanelor din grupul țintă, respectiv cu valoarea subvențiilor acordate pentru stimulentul de risc.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 23 decembrie 2020 ora 16.00.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 92