Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Modificări la ghidul pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate

AM POCU a publicat ieri, 23 noiembrie 2020, un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Ordinul prevede modificări atât la nivelul unei sub-activități eligibile, cât și la subcapitolul adresat eligibilității cheltuielilor.

Conform ordinului, anexa 4: Declarație pe proprie răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite, se modifică și se înlocuiește cu anexa 1, iar anexa 6: Contract de subvenție se modifică și se înlocuiește cu anexa 2.

Descarcă corrigendum

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 180