Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin suplimentar de 47,5 miliarde de euro în cadrul REACT-EU

Ieri, 18 noiembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au încheiat negocierile privind acordarea de asistență pentru stimularea reparării crizelor ca răspuns la pandemia actuală și consecințele sale sociale, precum și pregătirea unei redresări ecologice, digitale și rezistente a economiei Uniunii Europene.

REACT-EU va furniza 47,5 miliarde de euro în următorii doi ani, resursele fiind puse la dispoziție prin intermediul fondurilor structurale ale Uniunii Europene, cu 37,5 miliarde de euro alocate pentru 2021 și 10 miliarde de euro pentru 2022.

Operațiunile ar trebui să fie eligibile de la 1 februarie 2020, iar țărilor Uniunii Europene li se va permite să utilizeze aceste resurse suplimentare până la sfârșitul anului 2023.

Resursele vor fi alocate în conformitate cu principiul parteneriatului, implicând autoritățile locale și regionale, precum și organismele relevante care reprezintă societatea civilă și partenerii sociali.

Au fost adoptate mai multe măsuri, precum:

  • 0,35% din resurse vor fi alocate asistenței tehnice, axate în special pe statele membre grav afectate de pandemia COVID-19 și pe cele care ar putea întâmpina dificultăți în pregătirea programelor lor;
  • Investițiile se vor concentra pe sectoarele cele mai afectate de impactul economic al pandemiei;
  • Rată de prefinanțare va fi de 11% din resursele suplimentare alocate programelor pentru anul 2021;
  • Statele membre vor putea aloca o parte din resursele suplimentare către Fondul social european, Fondul pentru ajutor european celor mai defavorizați (FEAD), Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri, precum și programele transfrontaliere (Interreg);
  • Alocarea unei sume corespunzătoare intensității ajutorului de 30 euro/locuitor regiunilor ultraperiferice;
  • Defalcarea resurselor va fi stabilită ulterior de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare;
  • Comisia va depune eforturi pentru a aproba orice program operațional dedicat sau orice modificare a unui program existent în termen de 15 zile lucrătoare;
  • Sprijinul UE ar trebui să fie mai vizibil - activitățile legate de utilizarea resurselor suplimentare trebuie să conțină o referință la „finanțarea ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19”.

Pasul următor este aprobarea conținutului acordului de către Parlament și Consiliu. Regulamentul va intra în vigoare la o zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Parlamentul European

Vizualizări: 317