Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM a emis noi instrucțiuni pentru beneficiari

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat ieri, 17 noiembrie 2020,  Instrucțiunea nr. 34 /17.11.2020 privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 60/30.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, în vederea decontării cheltuielilor finanțate din fondurile publice alocate de la bugetul de stat și Instrucțiunea nr. 35 /17.11.2020 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor termene prevăzute în Instrucțiuni destinate beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-9.

Instrucțiunea nr. 34/17.11.2020

Printre prevederi, se numără următoarele:

  • Decontarea sumelor alocate de la bugetul de stat prin OUG nr.60/2020, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând categorii de costuri și cheltuieli necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor fazate menționate în anexa la Ordonanță, se va realiza cu respectarea regulilor utilizate pentru justificarea finanțării nerambursabile acordate de AM POIM pentru implementarea proiectelor respective;
  • Beneficiarii proiectelor fazate menționate în Anexa la OUG nr. 60/2020, vor elabora Cereri de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate prin OUG nr.60/2020, numerotate distinct de la 1...n, la care se vor anexa aceleași documente suport/justificative ca și la cererile de rambursare/plată elaborate pentru decontarea cheltuielilor eligibile, finanțate din surse nerambursabile, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și instrucțiunilor AM POIM aplicabile;
  • Beneficiarii proiectelor fazate prevăzute în anexa la OUG nr.60/2020, cu modificările și completările ulterioare, au obligația utilizării sumelor alocate prin aceasta, doar pentru suportarea categoriilor de costuri și cheltuieli prevăzute la art. 2 alin.(2) din OUG nr.60/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu prioritate pentru finalizarea contractelor de lucrări, în condițiile contractului de finanțare.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Descarcă Anexele

Instrucțiunea nr. 35 /17.11.2020

Printre prevederi, se numără:

După art. 41 din Instrucțiunea AM POIM nr.7/2017 se introduce art. 42, cu următorul conținut:

  • „Art. 42. (1) În anul 2021, prevederile art. 4 alin (3) și (4) se vor aplica după cum urmează:
    • Raportul de progres lunar se va transmite trimestrial, în primele 10 zile calendaristice ale trimestrului calendaristic următor celui pentru care se face raportarea;
    • Fișa de monitorizare a proiectului se va actualiza lunar și se va transmite în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, prin e-mail, către DMP și DRI.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro 

Sursa: MFE

Vizualizări: 245