Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Se lansează apelul destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente la nivelul regiunii Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”. 

Obiectivul apelului de proiecte este finanțarea activităților care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice :

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • întreprinderi mari;
 • întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • ONG-uri;
 • entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii si mari;
 • parteneriate între: universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limită de depunere a documentației de finanțare.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data de la care pot fi depuse proiectele: 04 decembrie 2020 ora 12:00:00

Data pana la care pot fi depuse proiectele: 31 ianuarie 2021 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetara la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Sursa: ADR N-E

Vizualizări: 378