Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul LIFE: finanțare de peste 280 de milioane euro pentru proiecte în domeniul mediului, al naturii și al politicilor climatice

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul Uniunii Europene pentru peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE. Această finanțare va atrage investiții totale de aproape 590 de milioane euro pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în materie de mediu, natură și politici climatice. Această sumă reprezintă o creștere cu 37 % față de anul trecut.

Printre altele, proiectele vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde european, prin faptul că vor sprijini Strategia Uniunii Europene în domeniul biodiversității și Planul de acțiune pentru economia circulară și vor ajuta la redresarea ecologică în urma pandemiei de coronavirus și la transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Dintre noile proiecte, multe sunt proiecte cu caracter transnațional, care implică mai multe state membre.

Aproximativ 220 de milioane euro sunt alocate unei game largi de proiecte ce vizează mediul si eficiența utilizării resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și informarea în domeniul mediului. Peste 60 de milioane euro sunt destinate sprijinirii unor proiecte ce vizează combaterea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, precum și guvernanța și informarea în domeniu.

Sunt incluse investiții majore menite să protejeze și să consolideze biodiversitatea Europei. Proiecte precum restaurarea turbăriilor – ecosisteme unice care adăpostesc multe specii foarte adaptate, rare și amenințate – vor contribui la punerea în aplicare a Strategiei Uniunii Europene în domeniul biodiversității.

Proiectele LIFE sprijină, de asemenea, reducerea consumului de energie în clădirile noi, în conformitate cu recent lansata Strategie a UE privind valul de renovări ale clădirilor. Fondurile vor fi utilizate pentru elaborarea unei soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon universale și la un preț accesibil, care ar putea reduce consumul de energie în toate clădirile noi cu până la 40 %.

Fondurile vor fi direcționate, de asemenea, către proiecte care să împiedice risipa de alimente și să conducă la îmbunătățirea gestionării deșeurilor în conformitate cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară.

De asemenea, se alocă resurse financiare pentru numeroase proiecte care vor ajuta industriile mari consumatoare de energie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu ambițiosul Plan al Comisiei pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima și cu obiectivul nostru privind neutralitatea climatică.

Cifrele pe scurt

  • Cele 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii și biodiversității vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările și a Directivei privind habitatele precum și a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 de milioane EUR, din care 133 de milioane euro vor reprezenta contribuția UE.
  • Cele 47 de proiecte LIFE din domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza 208 milioane euro, din care UE va furniza 76 de milioane euro. Aceste proiecte vizează întreprinderea de acțiuni în cinci domenii: aer, mediu și sănătate, utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară, deșeuri și apă.
  • Cele 8 proiecte LIFE în materie de guvernanță și informare în domeniul mediului, în valoare de aproape 17 milioane euro, din care contribuția UE este cu puțin peste 9 milioane euro, vor crește gradul de sensibilizare a publicului larg cu privire la problemele de mediu și vor ajuta autoritățile să promoveze, să monitorizeze și să asigure respectarea legislației UE în materie de mediu.
  • Cele 16 proiecte LIFE din domeniul atenuării schimbărilor climatice vor avea un buget total de aproximativ 86 de milioane euro, din care cu puțin sub 32 de milioane euro sunt furnizate de UE.
  • Cele 15 proiecte LIFE din domeniul adaptării la schimbările climatice vor mobiliza 50 de milioane euro, din care 26 de milioane eur vor proveni din fonduri UE.
  • Cele 3 proiecte LIFE în materie de guvernanță și de informare în domeniul climei, care vor îmbunătăți guvernanța și vor crește gradul de sensibilizare cu privire la schimbările climatice, au un buget total de 7 milioane euro, la care UE contribuie cu puțin sub 4 milioane euro.

Context

Proiectele au fost selectate dintre peste 1 250 de propuneri depuse în cererii de propuneri pe anul 2019 pentru programul LIFE, publicată în aprilie 2019. Programul este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5 500 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. Sunt în desfășurare, în permanență, aproximativ 1 100 de proiecte. Bugetul programului pentru perioada 2014–2020 este de 3,4 miliarde euro în prețuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanțării pentru programul LIFE cu aproape 60 %.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 346