Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Până la 25 milioane euro pentru sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice (Operațiunea B)! Apel dedicat zonei ITI – Delta Dunării

Joi, 12 noiembrie 2020, AM POR a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale:
  • Ministerele,
  • Alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor,
  • Instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor,
  • Autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice),
  • Instituția prefectului,
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ),
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. Achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. Strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 38.974.277 euro, din care 33.804.220 euro contribuţie asigurată de FEDR și 5.170.057 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare: Între 100.000 și 25.000.000 euro.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 14.12.2020, ora 10.00 – 14.01.2021, ora 10.00.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 90