Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modificări la Ghidul POR aferent dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității

AM POR a publicat în data de 11 noiembrie 2020 Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, din cadrul Axei prioritare 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”.

Modificările vizează, printre altele, următoarele:

  • În cadrul secțiunii 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor:
    • A fost adaugată următoarea Notă la subsecțiunea criterii: Pentru obținerea mărcii sociale, o persoană juridică de drept privat trebuie să fie întreprindere socială, iar 30% din salariati să aparțină grupului vulnerabil sau cel puțin un angajat să fie din grupul vulnerabil cand nr. de angajati este intre 1 si 3.
    • La subsecțiunea Locul de implementare a proiectului, punctul b a fost modificat cu: La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC/ certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul solicitantul, după caz), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. In cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate 4 (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția 1.a. de mai sus rămâne aplicabilă.

Restul modificărilor existente în corrigendum sunt disponibile aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 100