Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Proiect de HG privind aprobarea schemei destinate producției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri, 11 noiembrie 2020, un proiect de HG pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

Schema de ajutor de stat vizează acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.

Beneficiarii schemei sunt unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Ajutorul de stat se acordă pentru proiecte de investiții de realizare şi/sau modernizare a capacităților de producție a energiei termice din biomasă/biogaz, energie geotermală și a rețelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Bugetul total al schemei este 150.000.000 Euro, echivalent în lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin FEDR şi 15% fonduri de cofinanțare publică (asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi de la bugetul local), conform Planului financiar al POIM.

Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăși 15.000.000 Euro pentru un proiect de investiții, iar valoarea ajutorului de stat este egală cu cuantumul deficitului de finanțare.

Schema de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care, înainte de demararea lucrărilor, adresează furnizorului de ajutor de stat o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat.

Principalele condițiile de eligibilitate a  proiectelor sunt următoarele:

  • Proiectele sunt implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru;
  • Proiectele propun investiții într-un sistem de încălzire centralizată care respectă criteriile definiției sistemului eficient de termoficare centralizată astfel cum sunt prevăzute la art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE;
  • Perioada de implementare a proiectelor se încadrează între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat și 31.12.2023.
  • Investițiile din cadrul proiectului nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).
  • Proiectul respectă reglementările naționale şi europene privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informației; achizițiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții.

Descarcă proiectul de HG

Propunerile pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 11 noiembrie 2020) la adresa acte.normative@mfe.gov.ro sau aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 964