Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: Informații privind indicatorii în cadrul apelului pentru finanțarea achiziționării tabletelor școlare

Astăzi, 30 octombrie 2020, AM POC a anunțat că, având în vedere faptul că în cadrul Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, a fost introdusă o categorie nouă de beneficiari, şi în conformitate cu prevederile punctului 1.7 Indicatori – Apel 2, respectiv „Solicitantul poate introduce și alți indicatori suplimentari, uşor măsurabili, care să contribuie la monitorizarea proiectului şi care justifică valoarea adăugată a acestuia. Indicatorii suplimentari furnizaţi de solicitant se vor detalia”, solicitanții instituțiile de învățământ superior de stat vor introduce la secțiunea indicatori de realizare, indicatorul de proiect:

  • Număr de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line.

Sursa: MFE 

Vizualizări: 159