Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital: Consiliul convine asupra poziției sale

Ambasadorii statelor membre au convenit miercuri, 21 octombrie 2020, asupra poziției Consiliului Uniunii Europene referitoare la pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital, care conține modificări specifice ale normelor UE privind piețele de capital menite să faciliteze mobilizarea de către societățile din UE de capital pe piețele publice, să sprijine capacitatea de creditare a băncilor și să stimuleze investițiile în economia reală. Comisia a prezentat pachetul la sfârșitul lunii iulie; ulterior, acesta a fost preluat de președinție ca dosar prioritar cheie în cadrul Consiliului.

Modificările se axează pe Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II), pe Regulamentul privind prospectul și pe cadrul de securitizare prevăzut în Regulamentul privind securitizarea și în Regulamentul privind cerințele de capital. Consiliul acordă sprijin politic deplin pachetului Comisiei, propunând, în același timp, modificări la unele dintre dispozițiile detaliate din cadrul acestuia.

Ajustări ale cerințelor cuprinse în MiFID II

Având în vedere criza provocată de COVID-19, Comisia a propus o serie de modificări ale normelor cuprinse în MiFID II, pentru a simplifica cerințele în materie de informații și pentru a răspunde nevoilor pieței instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

Noile norme vor reduce nivelul de informații care vor trebui furnizate investitorilor profesionali, cum ar fi investitorii instituționali și băncile, și, în anumite cazuri limitate, investitorilor de retail. Aceasta include eliminarea treptată a furnizării pe suport de hârtie a informațiilor, cu excepția cazului în care clienții de retail solicită primirea lor pe acest tip de suport. Consiliul acordă, de asemenea, în anumite condiții, o derogare pentru obligațiunile non-complexe (obligațiunile standard – „plain vanilla”) vândute atât investitorilor de retail, cât și investitorilor profesionali în ceea ce privește anumite cerințe în materie de informații referitoare la guvernanța produselor. Acesta sprijină propunerea Comisiei de a suspenda elaborarea de către locurile de tranzacționare a rapoartelor privind buna executare (așa-numitul „RTS 27”), cu scopul de a elibera resurse.

În plus, Consiliul ajustează modificările asupra normelor cuprinse în MiFID care vizează sprijinirea creșterii piețelor de instrumente financiare derivate denominate în euro.

Un nou prospect al UE pentru redresare

Una dintre modificările esențiale este introducerea unui „prospect al UE pentru redresare” – un prospect mai scurt, pe care întreprinderile cu experiență pe piața achizițiilor publice l-ar putea utiliza pentru a divulga informații investitorilor lor atunci când emit acțiuni și obligațiuni. Acest nou tip de prospect va ajuta întreprinderile să emită mai ușor capital și, prin urmare, să își acopere nevoile de finanțare.

În cadrul poziției sale, Consiliul a extins informațiile minime care trebuie incluse în prospectul UE pentru redresare în comparație cu propunerea Comisiei, pentru a asigura o mai bună protecție a investitorilor. Poziția Consiliului introduce, de asemenea, un plafon pentru utilizarea prospectului astfel încât să se evite emisiunile foarte diluante, asigurându-se totodată posibilitatea utilizării acestuia ca bază pentru creșteri semnificative de capital: astfel, prospectul UE pentru redresare ar trebui să fie limitat la oferte echivalente cu cel mult 90% din capitalul restant, exprimat ca raport între numărul de acțiuni oferite și numărul total de acțiuni înainte de emisiune.

În contextul COVID-19, Consiliul a propus, de asemenea, modificarea așa-numitei Directive privind transparența, pentru a oferi statelor membre opțiunea de a amâna cu un an obligația care revine societăților cotate la bursă de a întocmi toate rapoartele financiare anuale într-un format de raportare electronic unic la nivel european („ESEF”) pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Această amânare poate elibera resursele societăților pentru nevoi mai urgente.

Utilizarea mai ușoară a securitizării

Alte propuneri incluse în pachetul privind redresarea piețelor de capital urmăresc să faciliteze utilizarea securitizării pentru a sprijini băncile în menținerea capacității lor de a finanța redresarea. Securitizarea reprezintă practica grupării activelor, cum ar fi creditele bancare, în valori mobiliare tranzacționate pe piețele de capital. Aceasta ajută băncile să elibereze capital și, prin urmare, le sporește capacitatea de a acorda credite economiei reale.

Modificările propuse extind cadrul existent al UE pentru securitizări simple, transparente și standardizate (STS) pentru a include și securitizările sintetice. Securitizările sintetice reprezintă un instrument important de gestionare a riscului de credit pentru bănci, întrucât le permit băncilor să transfere investitorilor riscul de credit aferent unui set de credite, în general credite acordate întreprinderilor mari sau IMM-urilor. Acest lucru sporește, în ansamblu, partajarea riscurilor cu sectorul privat în cadrul sistemului financiar și astfel contribuie și la obiectivele uniunii piețelor de capital.

În plus, sunt înlăturate obstacolele în materie de reglementare din calea securitizării expunerilor neperformante, pentru a sprijini băncile să elimine expunerile neperformante din bilanțurile lor în contextul crizei provocate de COVID-19, menținând, în același timp, standarde prudențiale ridicate.

Consiliul sugerează completarea propunerilor Comisiei cu un tratament prudențial special pentru marja sintetică în exces (SES) în cadrul Regulamentului privind cerințele de capital. SES este un instrument de îmbunătățire a calității creditului și o componentă comună a tranzacțiilor de securitizare sintetică, totuși aceasta ar putea fi utilizată în mod abuziv ca instrument de arbitraj de reglementare. Introducerea de cerințe de capital reglementat specifice și cuprinzătoare pentru SES abordează riscul unei eventuale utilizări abuzive a SES în scopul arbitrajului pentru toate tranzacțiile de securitizare sintetică, indiferent dacă acestea îndeplinesc sau nu criteriile STS.

Sursa: Consiliul UE

Vizualizări: 97