Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Apelul dedicat susținerii cercetătorilor români, în consultare publică!

AM POCU a publicat ieri, 22 octombrie 2020, spre consultare, ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă”.

Scopul apelului este crearea unui mecanism sinergic dintre fondurile europene, respectiv între programul cadru de cercetare și inovare european și fondurile structurale. În cadrul mecanismului propus, se va acorda o bursă individuală lunară, pe perioada stagiului de cercetare, pentru cercetătorii care au primit Certificatul de excelență. Sprijinul financiar acordat cercetătorilor prin mecanismul de finanțare nu elimină posibilitatea de a obține orice alte tipuri de granturi/burse acordate către universitatea/instituția unde activează în calitate de cercetător.

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului

  • Activități de cercetare și de colaborare în rețea pentru tinerii cercetători în scopul creării de sinergii între cercetare și inovare, în special în ceea ce privește complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar

Sprijinul financiar acordat cercetătorilor post-doctorat înregistrați în grupul țintă va fi acordat pe perioada desfășurării stagiului la instituția gazdă.

Bursele acordate vor respecta următoarele condiții:

  • Salariul lunar net acordat pe perioada stagiului de cercetare este de maximum 2.500 euro;
  • Pentru participare la conferințe se acordă o sumă forfetară (care include taxe de participare la conferințe, transport, cazare 3 nopți) în valoare totală maximă de 1.600 euro/eveniment relevant pentru tema de cercetare;
  • Cheltuieli pentru transportul persoanelor, la și de la locul de desfășurare a cercetării și domiciliul de rezidență, în valoare maximă de 800 euro/ persoană/proiect.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitantul eligibil este:

  • Ministerul Educației și Cercetării

Proiectul se poate implementa cu solicitant unic sau în parteneriat cu una sau mai multe din entitățile de mai jos:

  • Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației și Cercetării
  • Agenții, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC și alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior și cercetării științifice

Suma alocată apelului este de 7.600.000 euro, din care contribuția UE este de 6.460.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 1.140.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 7.600.000 euro.

Descarcă ghidul

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro  până la data de 2 noiembrie 2020.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 338