Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii educaționale din județele Prahova și Dâmbovița

În cursul săptămânii trecute, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: „Întocmire PUZ – ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice (Sst=5510 MP), consolidare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Traian Săvulescu (Corp C1), construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, comuna Izvoarele, județul Prahova” și „Reabilitare, modernizare extindere și dotare „Școală Gimnazială cu Clasele V-VIII Broșteni, comuna Vișina, județul Dâmbovița”.

Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1  - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

Inițiativa administrației din comuna Izvoarele are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii educaționale locale. În acest sens, vor fi realizate investiții ce vor asigura spații de învățare în concordanță cu abordările actuale ale educației, respectiv sală de sport, săli de clasă și laboratoare mobilate și dotate pentru ca activitatea de predare-învățare să răspundă nevoilor de dezvoltare ale comunității. Cu o perioadă de implementare de 59 de luni, în intervalul 1 mai 2018 – 31 martie 2023, proiectul are prevăzut un buget în valoare totală de 8.607.438,82 lei. Din aceștia, contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 7,2 milioane de lei, din bugetul național alocarea este de peste un milion de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 170 de mii de lei, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 35 de mii de lei.

Investițiile prevăzute în proiectul administrației locale din comuna dâmbovițeană Vișini au ca finalitate creșterea capacității infrastructurii educaționale, precum și îmbunătățirea calității procesului educațional. Astfel, la Școala Gimnazială cu Clasele V-VIII Broșteni vor fi autorizate lucrări de reabilitare și modernizare a corpului de clădire existent și de construcție a unui nou corp de clădire ce va găzdui opt săli de clasă, trei laboratoare cu anexe, cabinet medical și grupuri sanitare. De asemenea, se are în vedere amenajarea unui teren de sport al cărui iluminat va fi asigurat cu panouri solare și becuri de tip led. Nu în ultimul rând, spațiul modernizat va fi dotat cu mobilier și echipamente tehnice care să asigure premisele unei educații de calitate.

Cu o perioadă de implementare de 74 de luni, începând cu 17 octombrie 2017 până la 30 noiembrie 2023, proiectul are o valoare totală de 6.798.881,78 lei, din care peste 5,1 milioane de lei reprezintă alocarea din FEDR, peste 785 de mii de lei constituie contribuția din bugetul național, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 120 de mii de lei, cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, cheltuieli neeligibile, fiind de peste 756 de mii de lei.

Sursa: ADR Muntenia

Vizualizări: 113