Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: Se lansează apelul de proiecte nr. 2 pentru Acțiunea 2.3.2 „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României au anunțat ieri, 21 octombrie 2020, deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.

Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 60 de zile, după cum urmează:

  • Data deschiderii apelului: 26 octombrie 2020, orele 09.00.
  • Data închiderii apelului: 24 decembrie 2020, orele 17.00.

Proiectele finanțate în cadrul apelului 2 vor urmări dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor în domeniul securității cibernetice și a capacității de reacție la incidente cibernetice prin:

  • Dezvoltarea entităților CERT în sectorul public;
  • Constituirea și operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională;
  • Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente;
  • Dezvoltarea de aplicații destinate asigurării securității cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes național;
  • Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware;
  • Crearea cadrului necesar realizării de audituri de securitate.

Solicitanți eligibili:

  • Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilități în domeniul securității cibernetice prin entități CERT, desemnate în condițiile legii

Alocarea indicativă pentru apelurile 1 și 2 este de 30.000.000 euro FEDR, la care se adaugă mecanismul de supracontractare in condițiile aplicării instrumentului prevăzut la art.12 din Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

În cadrul acestui apel vor fi acceptate proiecte cu valoare minimă nerambursabilă de 1.000.000 euro FEDR.

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 12 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Descarcă ghidul

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 336