Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, în consultare publică!

Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 20 octombrie 2020, în consultare publică, un Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,  stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.

Prin proiectul de OUG se propune adoptarea unei serii de măsuri, precum:

  • prinderea în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management a   sumelor necesare asigurării cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile stabilite;
  • cuprinderea în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Organism intermediar de transport a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor pentru care unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele dintre acestea au calitatea de beneficiar;

Descarcă documentul

Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile de la publicarea acestuia (n.r. 20 octombrie 2020).

Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@mfe.gov.ro  sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 370