Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consultare publică pe Ghidul pentru sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat marți, 20 octombrie 2020, spre consultare publică, varianta draft a Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia și anexele aferente.

În cadrul prezentei scheme de sprijin, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală;
 • precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Sud Muntenia este de 4.079.158 lei. Din valoarea totală, suma de 2.906.400 lei reprezintă valoarea ajutorului de minimis, iar suma de 968.800 lei reprezintă valoarea ajutorului de stat.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Descarcă ghidul

Observațiile și propunerile pot fi transmise până la data de 30 octombrie 2020, ora 14.00, la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro cu subiectul „Observații ghid simplificat Specializare Inteligentă”.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: ADR Sud Muntenia

Vizualizări: 610