Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noutăți POR: Beneficiarii pot solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pe perioadă nedeterminată, dar nu mai târziu de decembrie 2023!

Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a publicat ieri, 20 octombrie 2020, Instrucțiunea 174/16.10.2020 privind acțiuni de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Documentul vizează unele măsuri de sprijin pentru beneficiarii de finanțări Regio în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, privind prelungirea perioadei de implementare a proiectelor, astfel:

  • I. Prevederile articolului I din Instrucțiunea AM POR nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile pentru toate proiectele care se finalizează în cursul lunilor în care este în vigoare starea de alertă/starea de urgență și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MySMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31.12.2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.

Fac obiectul aplicării art. I al prezentei Instrucțiuni solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS.

  • II. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I, vor fi deblocate în MYSMIS secțiunile/anexele contractelor în vederea modificării de către Beneficiar după verificarea respectării limitelor mai sus menționate de către OI, iar ulterior se va genera arhiva finală.

Odată cu generarea acesteia și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS o Notă semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia care va confirma încadrarea proiectului în prevederile art. I din prezenta Instrucțiune și va menționa noua perioadă de implementare.

Astfel, pentru aceste proiecte, secțiunea Act adițional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finală Nota menționată și noua versiune a cererii de finanțare.

Modificarea solicitată conform art. I operează de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

Până la data de 05 a fiecărei luni ce urmează celei în care s-au procesat solicitări conform art. I din prezenta Instrucțiune, OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a căror durată de implementare a fost prelungită în conformitate cu prevederile art. I al prezentei Instrucțiuni.

Descarcă Instrucțiunea

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: ADR Muntenia

Vizualizări: 373