Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost lansat apelul dedicat achiziției tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, au publicat ieri, 19 octombrie 2020, Ghidul solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

Activități eligibile:

 • Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice;
 • Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  • elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare);
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului, servicii pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică);
 • Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.

Solicitanți eligibili:

 • unitățile de învățământ preuniversitar* de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
 • autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;
 • parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b).

*În acest apel de proiecte prin învățământ preuniversitar se înțelege:

 • învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I - IV;
 • învățământul secundar, care cuprinde:
  • învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V - VIII;
  • învățământul secundar superior care poate fi: învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX - XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică, respectiv învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 100.000.000 euro, din care contribuția Uniunii Europene - UE (FEDR) este de 87.500.000 euro, iar contribuția națională (BS) este de 12.500.000 euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii.

Alocarea va fi împărțită astfel:

 • Alocarea pentru regiuni urbane este de 60.000.000 euro FEDR, echivalentul a 289.908.000,00 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna august 2020 (1 euro=4.8318 lei)
 • Alocarea pentru regiuni rurale este de 40.000.000 euro FEDR, echivalentul a 193.272.000,00 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna august 2020 (1 euro=4.8318 lei)

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanțare nerambursabilă:

 • pentru solicitanții de la litera a),  valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
 • pentru solicitanții de la litera b), valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Descarcă ghidul

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 25 octombrie 2020 ora 09:00 și se va închide în data de 15 ianuarie 2021 ora 18:00.

Conform comunicatului, pentru învățământul superior va fi lansat un nou apel de proiecte după modificarea Programului Operațional Competitivitate.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1167