Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au intrat în vigoare modificări la Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 care vizează implementarea schemelor de granturi pentru IMMuri!

Astăzi, 16 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 130/2020 care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Modificările aduse Ordonanței 130 vizează următoarele:

 • Etapele ce trebuie parcurse pentru asigurarea finanțării proiectelor și rambursarea cheltuielilor au fost modificate, astfel:
  • „i) băncile efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și încarcă în aplicația electronică extrasele de cont;
  • k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activității timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date. Verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face pe bază de eșantion de 1%, pe perioada de durabilitate de schemei, dar nu mai mult de 3 ani”.
 • Au fost făcute precizări suplimentare cu privire la conținutul granturilor:
  • „(5) În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor și a depus o singură cerere de finanțare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 euro la data plății grantului;
  • (6) Fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (5) se vor aloca de la bugetul de stat și nu includ cofinanțarea beneficiarilor prevăzută la alin. (3);
 • Legat de procentul de cofinanțare al beneficiarului, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cofinanțarea de 15% din valoarea grantului solicitat se transformă în 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat. În ceea ce privește regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, s-a produs aceeași modificare a termenilor: 30% din valoarea proiectului de investiții solicitat, modificat din 30% din valoarea grantului solicitat;
 • S-au făcut precizări suplimentare privind posibilitatea MEEMA și a partenerilor săi de a accesa fonduri europene aferente perioadei 2021 – 2027 pentru monitorizarea durabilității proiectelor implementate în context COVID-19:
  • „(2) Pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile realizate de MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027, în condițiile legii, pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare activității de monitorizare a durabilității proiectelor derulate și a investițiilor realizate de beneficiari, implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025”.
 • S-a actualizat grila de evaluare a proiectelor pe granturi de investiții - s-au modificat literele a) și  c), astfel:
  • A) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte; Indicatori tehnico-financiari:
   • RIR: < 5% - 25 puncte
   • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% - 15 puncte
   • RIR: ≥ 7,50% - 10 puncte
  • C) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte:
   • ≤ 3 – 30 puncte
   • > 3 și ≤ 4 – 15 puncte
   • > 4 – 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte”.

OUG-ul poate fi consultat aici ( Monitorul Oficial Partea I/954/16.10.2020)

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 6450