Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MEEMA a publicat o nouă formă a proiectului de procedura pe granturile de investiții. Află ce modificări s-au produs!

Astăzi, 16 octombrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, în forma transmisă către Ministerul Fondurilor Europene pentru avizare.

Noutăți ale documentului publicat astăzi în raport cu proiectul de procedură publicat spre consultare publică la 14 septembrie 2020 vizează:

 1. Plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023, comparativ cu 2021, așa cum era menționat inițial;
 2. A fost adăugat subpunctul 2.1 ce vizează bugetul fără componenta de contribuție proprie alocat pe cele opt Regiuni de dezvoltare astfel:
 • Bugetul alocat pentru Regiunea București – Ilfov este în valoare totală de 347.173.994 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 271.883.528 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 281.916.856 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 292.343.648 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest este în valoare totală de 235.488.120 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 344.477.610 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 309.656.058 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 231.553.481 lei;
 1. Sustenabillitate. Din antreprenorul „se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului” s-a modificat în antreprenorul „se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții”;
 2. În ceea ce privește cofinanțarea, a fost adăugat următoarea frază: „Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social”;
 3. La secțiunea Tipurile de ajutor financiar, au fost adăugate următoarele subpuncte:
  • (2) Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.
  • (3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (2) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea eligibilă a  proiectului de către beneficiarii care implementează proiectul de investiții în regiunea București-Ilfov.
  • (4) Pentru stabilirea procentului minim de cofinanțare locatia implementarii trebuie să se afle în tipul de regiune pentru care s-a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat) locația implementării trebuie menținută în tipul de regiune pentru care s-a optat.
 4. Au fost adăugate următoarele două subpuncte:
  • (5) Cheltuiala cu consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementarea proiectului de investiții este eligibilă în valoare de maxim 10.000 lei.
  • (6) Dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ inclusiv spații modulare (contract de vânzare-cumpărare) va fi însoțită de raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spațiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, sau spații modulare.

În plus, comparativ cu declarațiile ministrului Economiei, Virgil Popescu, în care acesta a menționat o perioadă de depunere de 30 zile, în procedură se menține termenul de 10 zile pentru transmiterea aplicațiilor.

Descarcă documentul actualizat

Reamintim că tot astăzi, 16 octombrie, MEEMA a anunțat prelungirea termenului de depunere pe microgranturi. Mai multe informații aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MEEMA

Vizualizări: 4753