Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Informații privind asigurarea respectării dispozițiilor GDPR de către beneficiarii POC

Astăzi, 12 octombrie 2020, AM POC a publicat Instrucțiunea nr. 41/2020 privind asigurarea respectării dispozițiilor GDPR.

Instrucțiunea prevede următoarele:

  • În cazul acelor proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Competitivitate-Axa Prioritară 2, care, prin obiectul lor, generează monitorizarea și prelucrarea constantă și sistemică, pe scarcă largă a datelor cu caracter personal, beneficiarii acestora au obligația auditării și includerii în raportul de audit tehnic întocmit la finalul implementării proiectului a unei secțiuni destinată protecției datelor cu caracter personal.
  • Stabilirea dacă proiectul prin obiectul său generează monitorizarea și prelucrarea constantă și sistemică, pe scară largă a datelor cu caracter personal se realizează de către persoana care auditează în baza proiectului și, după caz, a altor elemente puse la dispoziție de beneficiar.
  • Persoana care auditează trebuie să probeze și deținerea de competențe specifice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Auditarea proiectului cu privire la protectția datelor cu caracter personal va răspunde și la întrebările din anexa la instrucțiunea nr. 28/2019 a AM POC.
  • În cazul în care auditorul formulează recomandări sau constată neconformități, beneficiarul are obligația implementării sau remedierii acestora, iar auditorul va verifica implementarea corespunzătoare a acestora.
  • AM/OI verifică existența unui capitol distinc alocat protecției datelor cu caracter personal în rapoartele finale de audit tehnic, recomandările identificate de auditor, măsurile întreprinse de beneficiar în închiderea acestora, precum și dacă acestea au fost re-auditate și au fost declarate a fi închise de către auditor.
  • AM/OI poate aplica conform competențelor măsurile/sancțiunile care se impun, în cazul în care din raportul de audit tehnic rezultă că nu sunt respectate sau sunt parțial respectate condițiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
  • Avizarea/autorizarea la plată a cererii de rambursare finală de către OIPSI/AM este condiționată de certificarea îndeplinirii prin raportul final de audit tehnic a tuturor elementelor din cadrul instrucțiunii AM nr. 28/27.08.2019, identificate la depunerea cererii finale de rambursare.

Descarcă Instrucțiunea

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 216