Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Instrucțiune prin care se definește procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor SOLIDAR

AM POCU a publicat ieri, 8 octombrie 2020, Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se definește procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up.

Printre prevederi, se numără:

  • Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul AP 4/PI 9.v/OS 4.16 au obligația respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis;
  • Beneficiarii se vor asigura că întreprinderile sociale care vor implementa activitățile din planurile de afaceri selectate sunt constituite conform art. 3 alin (3) din Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” și respect prevederile cap. VII Condiții de eligibilitate pentru beneficiari, din cadrul aceleiași scheme;
  • Ulterior finalizării procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, fiecare administrator al schemei pentru entitățile sociale SOLIDAR Start-up va solicita persoanelor din grupul țintă al proiectului, aflate pe lista câștigătorilor planurilor de afaceri, completarea, semnarea și transmiterea Declarației de eligibilitate (conform Anexei nr.1)
  • După primirea Declarațiilor de eligibilitate, fiecare administrator al schemei pentru entitățile sociale SOLIDAR Start-up va completa și semna electronic Declarația de conformitate (conform Anexei nr. 2)
  • Transmiterea documentelor justificative menționate pentru validare, către OI responsabil, se va face de către Beneficiarul unic/ Liderul de parteneriat exclusive prin mijloace electronice, în termen de:
    • Maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, pentru administratorii de schemă care, la data publicării instrucțiunii, nu au finalizat procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri;
    • Maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării instrucțiunii, pentru administratorii de schema care, la data publicării instrucțiunii, au finalizat procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri.
  • Beneficiarul unic/ Liderul de parteneriat va transmite documentele menționate însoțite de o Solicitare de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis (conform Anexei nr. 3)

Restul prevederilor ce fac obiectul acestei instrucțiuni, precum și anexele aferente, pot fi consultate aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 434