Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

3 noi apeluri pentru tinerii NEETS, lansate în cadrul POCU!

AM POCU a anunțat ieri, 8 octombrie 2020, lansarea a 3 apeluri ce vizează măsurile de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETS, respectiv:

Tipurile de activități eligibile care pot fi sprijinite sunt:

 • Activitatea 1: Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții
 • Activitatea 2: Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”
 • Activitatea 3: Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
 • Activitatea 4: Măsuri de sprijin

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEC/MMPS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională
 • Ministerul Tineretului și Sportului
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizaţii sindicale, organizații patronale
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră, furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi, furnizori de formare profesională, publici sau privați, furnizori de servicii de ocupare
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase
 • ANP şi instituţii subordonate
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, ONG-uri

Particularități

Bugetul alocat regiunilor mai puțin dezvoltate Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia este de 25.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională). Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 1.000.000,00 euro.

Descarcă ghidul

În ceea ce privește regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru, bugetul alocat este de 23.000.000,00 euro, iar în cadrul apelului adresat regiunii mai dezvoltate București-Ilfov există un buget alocat de 2.000.000,00 euro.

Finanțarea acordată în cadrul ambelor apeluri este de maximum 1.000.000,00 euro.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 545