Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ADR Sud Muntenia a publicat metodologia de selecție pentru apelul 2 a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică a publicat astăzi, 6 octombrie 2020,  metodologia de selecție pentru apelul 2 a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D în regiunea Sud-Muntenia.

Sprijinul financiar acordat prin POAT 2014-2020 vizează elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații suport necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură, respectiv:

documentații tehnico-economice

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție;
 • (inclusiv) documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice.

alte documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studii geotehnice;
 • studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studii arheologice;
 • studii hidrologice;
 • studii topografice;
 • documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

 • unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele destinate mobilității urbane si regenerării urbane;
 • județele sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Apelul este unul cu depunere la termen, respectiv între 5 octombrie – 16 octombrie 2020.

Descarcă metodologia

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 209