Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru regiunea nord-vest, lansat spre consultare publică!

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat marți, 29 septembrie 2020, varianta supusă consultării publice pentru ghidul simplificat Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente.

Pentru a veni în sprijinul promotorilor de proiecte din domenii de specializare inteligentă, Ministerul Fondurilor Europene acordă sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domenii de Specializare Inteligentă, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020.

Cu o alocare de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de ajutor de minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domeniul Specializare Inteligentă:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

Se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020,  sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități,
 • institute de cercetare,
 • ONG-uri,
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
 • microîntreprinderile
 • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Descarcă ghidul

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 7 zile calendaristice, începând cu data publicării (n.r 29 septembrie).

Observațiile și propunerile pot fi trimise pâna la data de 6 Octombrie 2020, ora 16, prin e-mail către inno@nord-vest.ro. Subiectul emailului va fi: „Observaţii ghid simplificat Specializare Inteligentă.”

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 321