Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi investiții prin POR pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale în regiunea Sud-Muntenia

Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a anunțat ieri, 29 septembrie 2020, faptul că au fost semnate recent contractele de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii învățământului tehnic liceal și profesional din localitățile Titu (județul Dâmbovița) și Topoloveni (județul Argeș), precum și pentru reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Câmpulung (județul Argeș).

Proiectele „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu”, depus de administrația orașului Titu, „Construire campus tehnologic – Liceul Tehnologic Topoloveni”, inițiat de autoritatea publică locală, și „Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Câmpulung”, depus de Primăria Municipiului Câmpulung, au obținut finanțare Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020) în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”.

Intervențiile preconizate de administrația orașului Titu vizează lucrări de reabilitare termică, modernizare și extindere a unor corpuri de clădire din Liceul Tehnologic Goga Ionescu, în vederea asigurării unui cadru optim de instruire a elevilor în specializările: sculer- matrițer, sudor și cofetar patiser. De asemenea, se are în vedere reconfigurarea exterioară a terenului și a zonelor de circulație, construirea a două terenuri de sport, precum și amenajarea spațiilor verzi. Pe această cale, se realizează o corelație între cererea existentă pe piața muncii, determinată de dezvoltarea orașului și a zonei industriale din jurul orașului, și specializările învățământului liceal tehnic și profesional.

Proiectul necesită o perioadă de implementare de 94 de luni, din 4 martie 2016 până la 31 decembrie 2023, și are o valoare totală de 17.787.524,59 lei. Din aceștia, peste 14,5 milioane de lei reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,2 milioane de lei constituie contribuția din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 340 de mii de lei, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 700 de mii de lei.

Pentru a crește gradul de participare a elevilor la învățământul profesional și tehnic, Primăria Orașului Topoloveni, beneficiarul finanțării nerambursabile, va îmbunătăți condițiile de desfășurare a activităților instructiv-educative din Liceul Tehnologic Topoloveni. Astfel, vor fi realizate lucrări de reabilitare și modernizare a unui corp de clădire, precum și de construcție a unui nou edificiu ce va cuprinde săli de clasă, cancelarie, ateliere, laboratoare, sală de festivități, precum și spații administrative. Totodată, vor fi achiziționate echipamente educative moderne și mobilier adecvat procesului educațional. Prin aceste investiții, vor fi realizate spații optime pentru desfășurarea procesului educațional aferent specializărilor: mecanică, industrie alimentară, turism și alimentație, propuse de instituția școlară în concordanță cu cerințele pieței muncii, și va fi asigurată egalitatea de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități, al grupurilor defavorizate, precum și al celor cu probleme de ordin social. Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, în intervalul 25 iunie 2018 – 28 februarie 2023.

Valoarea totală a investițiilor ajunge la 8.883.663,11 lei, din care peste 7,4 milioane de lei provin din FEDR, bugetul național are o contribuție de peste un milion de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 176 de mii de lei, iar cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 72 de mii de lei.

Prin proiectul depus, administrația municipiului Câmpulung își propune să eficientizeze iluminatul public, implementând sisteme moderne de iluminat și de telegestiune. Astfel, prin înlocuirea sistemelor clasice de iluminat cu surse de lumină tip LED, caracterizate printr-o eficiență energetică ridicată și o durată mare de viață, vor scădea consumul anual de energie electrică, precum și emisiile de gaze cu efect de seră. Proiectul are o perioadă de implementare de 43 de luni, începând cu 1 iunie 2018 până la 31 decembrie 2021.

Intervențiile ce vor fi realizate în cadrul acestui demers au o valoare estimată la 5.802.833,50 lei din care peste 4,8 milioane de lei provin din FEDR, peste 745 de mii de lei sunt alocate din bugetul național, peste 114 mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, în timp ce peste 71 de mii de lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 177