Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Economiei: Un nou set de informații utile cu privire la înscrierea pe platforma pentru obținerea de granturi pentru IMMuri

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat astăzi, 29 septembrie 2020, noi informații utile ce vizează platforma granturi.imm.gov.ro.

Mai jos sunt redate întrebări referitoare la platformă, însoțite de răspunsurile acordate de MEEMA:

 1. Contul odată creat poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să cream alt cont atunci?

R: Contul creat în etapa de pre-înregistrare rămâne valabil în aplicație.

 1. De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?

R: Declarația IMM poate fi descărcata de aici și se va putea descărca și din aplicație.

 1. Dacă un PFA a primit indemnizația în stare de urgență poate aplica pentru grantul de 2000 euro?

R: Microgranturile se acordă Beneficiarilor care nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

 1. ONG-urile cu activitate economică și CAEN 9312 pot beneficia de microgranturi?

R: ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020 pot aplica la Măsura 1 – Microgranturi.

 1. În OUG 130, art 6, litera b) este precizată una dintre condițiile de acordare: „au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c)”. Puteți să-mi spuneți dacă beneficiarii pot fi și entitățile prevazute la art. 5 lit. b) și c), chiar dacă nu au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare?

 R: Va fi eliminată cerința referitoare la înregistrarea unei cifre de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare prin emiterea unei ordonanțe de modificare a OUG 130/2020.

 1. În OUG 130 art. 7, litera c) sunt precizate tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza aceste microgranturi: “c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat”. Este valabil și pentru plata retroactivă a chiriei, pentru perioada în care nu s-a putut desfășura activitatea în spațiul închiriat?

 R: Cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat se consideră cheltuieli eligibile.

 1. Dacă firma a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați, putem accesa fonduri europene nerambursabile pentru imm-uri?

R: Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității IMM-urilor afectate de pandemie și nu se cumulează cu măsurile de sprijinire a resursei umane.

 1. Pentru capital de lucru am la o societate un nr de 0 angajați la 2019, spune în norme că trebuie să mențină numărul de salariați sau să suplimenteze. Ce înseamnă să mențină(daca e 0 acum) și ce înseamnă să suplimenteze(1, 2, 3)?

R: Granturile de capital de lucru se acordă cu respectarea condiției de menținere sau, după caz, suplimentare a numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

 1. Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care câte caractere speciale.

R: Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică.

 1. În aplicația informatică exista o secțiune “Locația implementării” care are un câmp (obligatoriu) “Denumire”. La ce se refera acest câmp? Denumirea societății sau ce? Oricum, orice scrii in aceasta secțiune apare o “eroare de server”.

R: O posibilă cauză pentru imposibilitatea de a finaliza etapa de preînscriere este omiterea selectării din listă a județului și localității. Dacă întâmpinați probleme în acest sens, MEEMA vă recomandă să încercați un alt browser de internet și, din nou, să selectați din lista afișată localitatea și județul.

La locația implementării puteți completa sediu sau punct de lucru, în funcție de caz.

 1. O persoană poate fi împuternicită să semneze și să reprezinte două societăți. În faza validării persoanei fizice însă, nu pot fi introduse datele aceleași persoane pentru doua conturi. În aceasta situație, este nevoie de doua persoane fizice, doua semnături electronice pentru a crea doua conturi. Mai departe însă, în faza identificării persoanei juridice, împuternicitul pare să fie în situația de a putea semna pentru ambele conturi. Aceasta discrepanță generează probleme în situația unei persoane, administrator la două societăți, împuternicită cu drept de reprezentare și semnătura electronică, mai ales daca cei care au semnat împuternicirea nu dețin semnătură electronică. Mai departe, este generata întrebarea: Se accepta două semnături electronice în același cont – una a persoanei fizice înregistrate și una a împuternicitului pentru persoane juridică?

R: Unei semnături electronice îi pot fi asociate mai multe societăți.

Dacă nu ați reușit să încărcați documentul semnat electronic, există posibilitatea ca datele introduse în profil și datele posesorului semnăturii electronice să nu corespundă. MEEMA recomandă să faceți verificări în baza de date (CNP, seria și numărul actului de identitate introduse), pentru a corespunde cu posesorul semnăturii electronice.

În situația în care ați creat un cont cu altă persoană, nu mai pot fi făcute alte modificări și, prin urmare, trebuie că creați un alt cont.

Reamintim că platforma a devenit activă la 15 septembrie 2020. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MEEMA

Vizualizări: 2914