Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ce documente va trebui să transmită MEEMA în etapa de contractare aferentă celor trei tipuri de granturi pentru IMMuri

AM POC a publicat ieri, 28 septembrie 2020, Instrucțiunea nr. 42/28.09.2020 privind documentele necesare a fi depuse de către solicitant/solicitanți în etapa de contractare aferentă Acțiunii 3.1.1 – „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”.

Potrivit MFE, solicitantul în acest caz este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Conform instrucțiunii, solicitantul/solicitanții vor transmite în cadrul procesului de contractare, la solicitarea ofițerului de contractare, următoarele documente aferente tuturor entităților partenere:

  1. Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul de stat – în termenul de valabilitate – pentru solicitant și parteneri
  2. Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local – în termenul de valabilitate pentru fiecare locație de implementare care aparține solicitantului și partenerilor
  3. Bugetul aprobat al proiectului, asumat de către solicitant
  4. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului și partenerilor – semnată de reprezentatul legal/împuternicit
  5. Declarația de angajament – pentru solicitant și parteneri
  6. În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentatul legal/ reprezentatul împuternicit care semnează contractul de finanțare, trebuie prezentată împuternicire și specimen de semnătură pentru persoana respectivă
  7. Formular de identificare financiară pentru contul/conturile în care se va face rambursarea cheltuielilor
  8. Formular cod 1 – Fișa de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene (conform H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare)
  9. Graficul de rambursare

Reamintim că ghidul aferent Acțiunii 3.1.1 – „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19” a fost publicat pe 11 septembrie 2020. Este vorba de apelul prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va aplica pentru a deveni administrator de grant pentru cele 3 scheme de sprijin și va putea lansa, ulterior, apelurile adresate beneficiarilor finali.

Descarcă Instrucțiunea

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1405