Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modalitatea de transmitere a cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a rapoartelor de progres de către beneficiarii care au încheiate contracte de finanțare prin POCA 2014-2020

AM POCA a publicat ieri, 28 septembrie 2020, Instrucțiunea Nr.7/28.09.2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 6/30.04.2020 referitoare la obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanţare și a rapoartelor de progres utilizând sistemul informatic MySMIS2014 – Modulul Implementare – Front Office.

Documentul prevede următoarele:

  • „Beneficiarii/liderii de parteneriat care au încheiate contracte de finanțare din fondurile alocate Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și pentru care nu fost depuse cereri de rambursare/cereri de plată/cereri de prefinanțare, au obligația de a utiliza Modulul Implementare din aplicația informatică MySMIS2014, disponibilă la adresa, pentru transmiterea cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a rapoartelor de progres aferente cererilor de rambursare, precum și a documentelor justificative, începând cu data publicării pe site-ul oficial al AMPOCA, a prezentei instrucțiuni.”
  • „Rapoartele de progres trimestriale care nu sunt aferente cererilor de rambursare, se vor transmite, de către toți beneficiarii, prin modulul „Comunicare” al aplicației informatice MySMIS2014.”

Descarcă Instrucțiunea

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 146