Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POAD: A fost lansat apelul „Acordarea de materiale școlare”, adresat copiilor celor mai dezavantajați

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a anunțat astăzi, 24 septembrie 2020,  lansarea apelului „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)”.

Obiectivul acestui apel este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat acestora, precum și a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate sunt, în principal, cele care vizează:

  1. Stabilirea numărului de persoane aparținând grupului țintă eligibil - activitate preliminară depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentului apel
  2. Încheierea acordului de parteneriat cu organizațiile partenere, pentru implementarea în bune condiții a proiectului
  3. Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  4. Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către organizațiile partenere
  5. Distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali
  6. Achiziționarea materialelor școlare/ articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte de către părinții/ reprezentanții legali ai destinatarilor finali (persoane dezavantajate conform POAD), prin utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  7. Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe care UE și Guvernul României îl acordă prin acest program

Solicitant eligibil:

  • Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate

Organizațiile partenere:

  • Autorități ale administrației publice locale
  • Instituțiile prefectului

În cadrul apelului de proiecte non-competitiv bugetul alocat este de 27.000.000,00, valoarea maximă eligibilă a proiectului fiind de 27.000.000,00 euro.

Perioada de depunere este 24 septembrie, ora 16:00 – 20 noiembrie 2020, ora 16:00.

Descarcă ghidul

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 231