Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Instituțiile financiare nebancare se pot înscrie pentru a participa în programul IMM Leasing de echipamente și utilaje

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat că instituțiile financiare nebancare se pot înscrie pentru participarea în noul program guvernamental de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Leasing de echipamente și utilaje.

Perioada înscrierii în program este cuprinsă între 15-25 septembrie 2020.

Instituțiile financiare nebancare înregistrate în Registrul Special al Băncii Naționale a României, care doresc să se înroleze in program, pot transmite FNGCIMM, alături de intenția de înscriere în program, solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, cu încadrarea în limitele prevăzute de program.

Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:

  • Se încadrează în categoria instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special ținut de BNR;
  • Au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;
  • Acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
  • Acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a acestora, efectuată în conformitate cu normele interne proprii;
  • Prevăd în mod expres în contractele de leasing financiar costurile cu dobânda și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate;
  • Nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contracte clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
  • Acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni, inclusiv perioada de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Despre Programul de susținere „IMM Leasing de echipamente și utilaje”

Facilitățile oferite prin programul guvernamental sunt de natura subvenției de dobândă în procent de până la 50%, subvenționarea în procent de 100% a comisionului de administrare datorat FNGCIMM și a comisionului de risc datorat MFP, precum și garantarea de către stat în procent de 60%, respectiv 80% din finanțările de tip leasing financiar, în funcție de categoria bunurilor achiziționate. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui singur beneficiar va fi de 5.000.000 lei, iar perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor vor fi stabilite de finanțatori, conform normelor și reglementărilor interne.

Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate este de 1.500.000.000 lei.

Durata finanțărilor de tip leasing este de maxim 72 de luni, iar avansul solicitat este cuprins între 0% și 20%, în funcție de opțiunea beneficiarului, din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția domeniilor prevăzute în OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM Leasing de echipamente si utilaje“.

Hotărârea de Guvern nr. 766/2020 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM Leasing de echipamente și utilaje”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului este disponibilă aici (Monitorul Oficial Partea I/845/pag 2-16).

Ordonanța de Urgență privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE a fost adoptată în data de 22 iulie.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 213