Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

2021-2027 & Planul Național pentru Relansare și Reziliență: Ce tipuri de proiecte de regenerare urbană vor putea fi finanțate

Ieri, 16 septembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a publicat un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile.

Actul normativ stabilește unele măsuri pentru proiectele de regenerare urbană, finanțabile în cadrul celor 8 Programe Operaționale Regionale 2021-2027 și în cadrul Planului Național pentru Relansare și Reziliență.

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană beneficiarii vor elabora și aproba un plan de acțiune care cuprinde măsurile stabilite, acțiunile și soluțiile propuse, denumirea investiţiilor, valoarea estimată a acestora, etapizarea realizării investiţiilor şi părţile responsabile de implementare.

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de regenerare urbană execută lucrările aferente acestora pe amplasamentele:

 • proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale;
 • asupra cărora exercită drept de folosință;
 • asupra cărora exercită drept de acces.

Se acceptă intervenții în zone tampon de maxim 100 m dintre zonele cu funcțiuni mixte delimitate și zonele monofuncționale dominante cum sunt: locuire, circulație, servicii.

În amplasamentele delimitate de zonele centrale ale localităților urbane se pot derula, printre altele, următoarele categorii de intervenții:

 • reabilitarea spațiului public și a infrastructurilor edilitare, instalații de suprafață și subterane prin  înlocuiri, extinderi, modernizări, modificări trasee rețele de apă, canalizare, electricitate, pavaje, spații verzi, căi de rulare;
 • modernizarea și reconfigurarea piețelor publice și a profilului străzilor, crearea de piste pentru biciclete, de alergare și extinderea spațiilor pietonale;
 • reabilitarea pavajelor vechi prin reutilizarea pietrei cubice existente cu valoare estetică și de patrimoniu, realizarea de noi pavaje și implementarea de soluții urbanistice și tehnice adecvate, care asigură permeabilizarea pluvială a spațiilor amenajate;
 • reabilitarea mobilierului urban degradat prin operațiuni specifice de curățare și revopsire, repararea împrejmuirilor, a stâlpilor și a lămpilor de iluminat public cu valoare istorică, a indicatoarelor și plăcuțelor cu nume de străzi;
 • montarea de mobilier urban, realizarea de sisteme de iluminat public și ambiental eficiente energetic și inteligente, montarea de indicatoare și alte elemente de semnalizare și orientare urbană, sisteme de supraveghere și de siguranță, inclusiv sisteme adecvate pentru persoanele cu deficiență de auz și vedere;
 • demolări, modernizări, extinderi, reconstruirii de clădiri destinate instituțiilor publice, de utilitate publică, sau structurilor de promovare a dialogului și participării publice a cetățenilor, centre de cultură, de informare;
 • reabilitări de fațade ale clădirilor publice, private cu asigurarea corespunzătoare a dreptului de acces/folosință;
 • reabilitarea, modernizarea curților unităților de educație, instituții publice, a terenurilor de sport și amenajarea  acestora pentru a asigura accesul în siguranță al publicului, reabilitarea, modernizarea echipamentelor amplasate pe terenurile de sport ale școlilor și liceelor, dacă acestea sunt incluse în amplasamentul proiectului;
 • renovări, măsuri de punere în siguranță și punere în valoare a monumentelor istorice, măsuri de activare a utilizării monumentelor istorice etc.

Actul normativ este în consultare publică pe o durată de 10 zile de la data publicării (n.r. 16.09.2020), iar propunerile și sugestiile de îmbunătățire pot fi trimite la adresa acte.normative@mfe.gov.ro.

Descarcă proiect de OUG

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1280