Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Propunerile de proiecte pentru restaurarea zonelor umede și turbăriilor pot fi depuse! Finanțări de până la 900.000 euro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat ieri, 16 septembrie 2020, apelul pentru propuneri de proiecte „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 3.550.000 de Euro.

Alocarea financiară pe proiecte

Rata maximă a grantului proiectului este calculată ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform prevederilor Acordului de Program, astfel:

Solicitanți eligibili:

  • ONG
  • Societate comercială
  • Instituție publică
  • Instituție de cercetare
  • Instituție de învățământ

Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare. Partenerii trebuie să aibă capacitatea să desfășoare activități relevante în cadrul proiectului. Solicitantul trebuie să prezinte, în cererea de finanțare, valoarea adăugată adusă de implicarea fiecăreia dintre părți în implementarea proiectului.

Partenerii de proiecte eligibili sunt entitățile publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și organizații non-guvernamentale, care au calitatea de persoane juridice, fie în statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), fie în România, care sunt implicate în mod activ în implementarea proiectului și contribuie în mod efectiv la acesta.

Activități eligibile sunt:

  • Lucrările destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării prevăzute în Anexa 9. La stabilirea lucrărilor minime necesare restaurării zonelor umede/turbăriilor se va porni de la schemele de restaurare care se regăsesc în Anexa 9. La dezvoltarea proiectelor de restaurare și propunerea lucrărilor de restaurare se vor consulta metodele utilizate în restaurarea turbăriilor degradate prevăzute în ghid în cadrul Anexei 10. O atenție deosebită se va acorda planurilor de monitorizare post reabilitare instituite pentru fiecare zona umedă/turbărie.
  • Elaborare a documentelor pregătitoare necesare implementării măsurilor dedicate ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), studiu de evaluare adecvată (EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectură, geotehnice, etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării activităților, după caz.
  • Activitățile de creştere a gradului de conştientizare cu privire la necesitatea conservării şi îmbunătăţirii stării de conservare a zonelor umede și a turbăriilor.

Descarcă ghidul

Termenul limită pentru depunere a propunerilor de proiect: 15 ianuarie 2021, ora 14:30.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMAP

Vizualizări: 171