Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: S-a modificat ghidul aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

AM POC a publicat ieri, 8 septembrie 2020, Ordinul 1056/08.09.2020 de modificare a ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.

Conform documentului, art. 7 alin.(29) al Anexei nr.10 – Contract de finanțare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„În cazul în care, Beneficiarul finanțării nu face dovada demarării demersurilor în vederea realizării lucrărilor de construire necesare implementării rețelei de comunicații, prezentul contract încetează de drept. Astfel, beneficiarul trebuie să respecte următoarele condiții/termene/clauze:

a) În maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va face dovada:

  • Realizării proiectării tehnice a rețelei ce urmează a fi implementată, conform legislației în vigoare;
  • Obținerii certificatului de urbanism necesar investiției ce urmează a fi realizată;

b) În maxim 12 luni de la obținerea Certificatului de urbanism, Beneficiarul va face dovada obținerii tuturor avizelor/ autorizațiilor solicitate prin Certificatul de urbanism;

c) În cazuri temeinic justificate, Beneficiarul poate solicita o amânare a termenului prevăzut la lit. (b) ”

Descarcă ordinul

Anterior, Ordinul 1007/02.10.2018 prevedea posibilitatea solicitării amânării atât termenelor prevăzute la lit. (a), cât și lit. (b), de maxim 90 de zile.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 240