Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, în Monitorul Oficial!

Ca urmare a aprobării Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile” în cadrul ședinței de Guvern din data de 3 septembrie, Ordonanța de Urgență a fost publicată ieri, 8 septembrie, în Monitorul Oficial.

Finanțarea Programului se va realiza din următoarele surse:

 1. Sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”;
 2. Sume rămase neutilizate din soldul FEC;
 3. Sume din bugetele locale.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor implementate în cadrul Programului sunt finanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri prevăzute la lit. a) și b), respectiv în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.

Prin Program sunt finanțate:

 • Proiectele aprobate pentru finanțare și nefinalizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, finanțat prin Programul de cooperare elevețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
 • Proiectele selectate prin apel realizat de MLPDA, adresat comunelor, orașelor și municipiilor din regiuni sărace/subdezvoltate ale României.

Sumele alocate din fondurile prevăzute la lit. a) și b) se utilizează de către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • Amenajarea terenului, precum: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări ale materialelor rezultate, devieri ale rețelelor de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;
 • Amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului, refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;
 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum alimentare cu apă, canalixare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, rețele de comunicații, drumuri de acces și căi ferate industriale, branșare la rețele de utilități;
 • Studii de teren, raport privind impactul asupra mediului și alte studii;
 • Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;
 • Expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;
 • Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;
 • Proiectare;
 • Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție pe șantier;
 • Cheltuieli legate de investiția de vază;
 • Achiziția de utilaje și echipamente;
 • Probe tehnologice și teste;
 • Taxa pe valoarea adăugată;
 • Achiziția de active fixe necorporale.

Ordonanța poate fi consultată aici (Monitorul Oficial nr 823/08.09.2020, pagina 9).

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Monitorul Oficial

Vizualizări: 715