Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Ghidul pentru dotarea școlilor cu echipamente de protecție medicală, respectiv containere mobile sanitare, în consultare publică!

AM POIM a lansat astăzi, 7 septembrie, spre consultare publică ghidul solicitantului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

Solicitanți eligibili:

Sunt eligibili următorii solicitanți și parteneriatele între aceștia, după caz:

  1. unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
  2. autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;
  3. parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și b);
  4. parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

Bugetul alocat apelului de proiecte este după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (mil. euro) Buget limită apel (mil. euro) Buget limită supracontractare (mil. euro)

Proiecte de tip A

(Regiuni mai puțin dezvoltate)

35 105 70

Proiecte de tip A

(Regiuni mai dezvoltate)

15 45 30
Proiecte de tip B (Regiuni mai puțin dezvoltate) 25 75 50

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru o unitate de învățământ preuniversitar de stat, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 250.000 euro.

Proiectele pot include următoarele tipurile de acţiuni:

  1. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2;
  2. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu containere mobile sanitare destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Acțiunile de tip B pot fi propuse doar pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de acces la rețeaua de apă și canalizare.

În cadrul apelului dedicat creșterii capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru gestionarea situației de pandemie cauzată de virusul SARS-COV-2 pot fi depuse proiecte pentru una sau ambele dintre acțiunile descrise mai sus, cu respectarea condițiilor impuse prin ghidul solicitantului.

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresele de email: echipamentescolare.poim@mfe.gov.ro, până la data de 22 septembrie 2020.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1694