Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” a fost lansat spre consultare publică!

AM POCU a lansat astăzi, 7 septembrie, spre consultare publică ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”.

Apelul de propuneri de proiecte urmărește derularea unor acțiuni de sprijin axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia.

Tipuri de activități eligibile:

 • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”;
 • Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare;
 • Măsuri de sprijin;

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN) și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale/ Organizații patronale/ Asociaţii profesionale/ Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ Furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi/ Furnizori de formare profesională, publici sau privați/ Furnizori de servicii de ocupare/ Camere de comerț, industrie și agricultură/ Instituţii de cult şi asociaţii religioase/ ANP şi instituţii subordonate/ Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale/ ONG-uri.

Descarcă ghidul

Observațiile și propunerile privind îmbunatățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 17 septembrie 2020.

Sursa: MFE

Vizualizări: 406