Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POAT: Ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligente aferent perioadei 2021-2027

AM POAT a publicat ieri, 2 septembrie 2020, ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligente aferent viitoarei perioade de programare 2021-2027.

Solicitanți eligibili:

 • Adr Nord-Est
 • Adr Sud-Est
 • Adr Sud Muntenia
 • Adr Sud Vest Oltenia
 • Adr Vest
 • Adr Nord Vest
 • Adr Centru

Grup țintă al schemei de ajutoare de stat și de minimis administrată de ADR-uri:

Conform ghidului, grupul țintă este format din entitățile care pot fi beneficiari de sprijin prin intermediul schemei, și anume:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Prin apelul de proiecte se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală;
 • precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Alocarea stabilită:

Regiune Valoarea totală (lei)
Nord-Est 6.373.684
Sud-Est 4.079.158
Sud Muntenia 4.079.158
Sud Vest Oltenia 4.092.998
Vest 4.236.431
Nord Vest 10.319.095
Centru 4.725.583
Total 37.906.107

Valoarea maximă eligibilă a proiectului finanțat din POAT pentru fiecare regiune nu poate depăși valoarea alocată pe regiune pentru acest apel.

În ceea ce privește bugetul maxim pentru elaborarea documentației aferente unui proiect de infrastructură pentru specializare inteligentă, acesta este de maxim 5% din valoarea estimată a investiției.

Valoarea finanțării nerambursabile acordată ADR-urilor, care au rolul de administratori de schemă, este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în MySMIS2014 de către solicitant.

Schema de ajutoare de stat și de minimis

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat în cadrul schemei finanțată conform acestui ghid va fi acordată în funcție de tipul acestuia, astfel:

Pentru ajutorul de minimis

 • În cadrul fiecărui proiect, valoarea eligibilă totală pentru singurul proiect pe care îl poate depune o întreprindere unică nu va depăși, echivalentul în lei a 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost la cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe trei ani fiscali;

Pentru ajutorul de stat

Valoarea maximă care poate fi acordată în baza schemei este de 2 milioane EUR/entitate care reprezintă sprijin pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, în condițiile OUG nr. 88/2020.

Ajutorul de minimis se acordă în proporție de 100%, în timp ce pentru accesarea ajutorului de stat, beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare de 50% din valoarea proiectului.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 220