Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de HG ce aduce modificări la nivelul regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin FEDR, FSE și Fondul de coeziune 2014-2020

Ieri, 2 septembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Proiectul de HG prevede următoarele modificări:

Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 10. (1) Cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziționate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

  1. dacă sunt indispensabile activităților prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operațiunii;
  2. dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.

(2) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit.a) nu depășește, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat, echivalentul a 18.000 euro, inclusiv TVA, cu respectarea prevederilor art. 12.

(3) Prin excepție de la alin. (2), în cazul vehiculelor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cheltuielilor eligibile, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat nu depășește echivalentul a 35.000 euro, inclusiv TVA, cu respectarea prevederilor art. 12.

(4) La calculul valorii contribuției din fonduri europene, în cazul vehiculelor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, prevăzute la alin. (3), finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului se ia în considerare ca fiind cofinanțare publică naţională a proiectului finanțat din fonduri europene, conform contractului de finanțare.

(5) În cazul în care finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului depășește valoarea cofinanțării publice naţionale a proiectului finanțat din fonduri europene, conform contractului de finanțare, eventuala diferență care depășește  cofinanțarea publică naţională se deduce corespunzător din valoarea contribuției din fonduri europene.”

  1. Articolul 11 se abrogă.

Descarcă proiectul de HG

Actul normativ este în consultare publică pe o durată de 10 zile de la data publicării (n.r. 02.09.2020), iar propunerile și sugestiile de îmbunătățire pot fi trimite la adresa acte.normative@mfe.gov.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1402