Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

102 cereri de finanțare în valoare de 99 milioane de euro au fost depuse în cadrul apelurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală!

AM POCU a anunțat astăzi, 1 septembrie 2020, închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare aferente apelurilor de proiecte POCU 827/5/2/”, Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală și orașe cu populație de până  la 20.000 locuitori, respectiv POCU 828/5/2/  Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală și orașe cu populație de până  la 20.000 locuitori , în cadrul AP 5,  prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Sesiunea cu depunere continuă de propuneri de proiecte a fost lansată în data de 28 mai 2020 și a avut o alocare financiară totală de 45.011.013,00 euro.

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte, cu termen limită de depunere 31 august 2020, au fost depuse 102 cereri de finanțare cu o valoare totală eligibilă de 99.166.638,70 euro.

Sursa: MFE

Vizualizări: 185