Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: Finanțare de minimum 1.000.000 euro pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice!

Ieri, 31 august 2020, AM POC a lansat spre consultare publică ghidul pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.

Solicitanți eligibili

 • Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilități în domeniul securității cibernetice prin entități CERT, desemnate în condițiile legii.

Activități eligibile

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de evaluare a nivelului de compromitere a sistemelor IT. Dezvoltarea, implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune ( daca este cazul )
 3. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software;
 4. Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 5. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  1. elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare);
  2. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență juridică, servicii pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică);
 6. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;
 7. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 8. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale).

Finanțare acordată

În cadrul apelului vor fi acceptate proiecte cu o valoare minimă nerambursabilă de 1.000.000 euro FEDR.

Descarcă ghidul

Ghidul este în consultare publică până la data de 10 septembrie 2020, iar sugestiile și propunerile pe marginea documentului pot fi transmise la următoare adresă de email: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Documente
Ghid POC.zip
Vizualizări: 643