Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O nouă oportunitate de finanțare pentru fermierii care participă pentru prima dată la o schemă eligibilă de calitate a UE/națională!

Luni, 24 august 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent submăsurii 3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurale.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul public acordat sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) şi grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată la o schemă eligibilă de calitate a UE/națională sau care au participat cu maximum 5 ani înainte de solicitarea sprijinului, însă nu mai devreme de 1 ianuarie 2014.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Persoana fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Societate agricolă
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile:

Sprijinul public este de max. 3.000 de euro/exploataţie/an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate certificată eligibilă.

Tipuri de operațiuni/acțiuni și cheltuieli eligibile:

Operațiunile/acțiunile eligibile pentru acordarea sprijinului sunt reprezentate de schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor şi dispoziţiilor mentionate în Regulamentul (UE) 1305/2013 art.16, alin. (1), astfel:

 1. Schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor şi dispoziţiilor menționate în Regulamentul (UE) 1305/2013 art.16, alin. (1) lit. a):
 • Denumire de Origine Protejată (DOP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Indicaţie Geografică Protejată (IGP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Specialitate Tradiţională Garantată (STG) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Menţiune de calitate facultativă („produs montan”) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Produse ecologice – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Produse tradiționale atestate conform Ordinului 112/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale
 • Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică (IG) – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu modificările și completările ulterioare.
 • Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;
 • Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;
 1. Schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploataţiilor agricole, pentru produse agricole şi alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre că îndeplinesc criteriile enumerate la lit. (i) - (iv) de la lit. b) a alin. (1) al art. 16 din Regulamentul (UE) nr 1305/2013;
 2. Scheme voluntare de certificare a produselor agricole, recunoscute de statele membre ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole şi alimentare, prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din regulamentul menționat anterior.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate eligibilă și cuprind:

 • Costurile de aderare/certificare -  care cuprind taxele aferente analizelor profesionale și taxelor administrative (activități preliminare, controlul operatorilor, verificarea caracteristicilor produsului, evaluare finală, decizie și emitere certificat/atestat etc.);
 • Contribuția anuală care cuprinde:
  • taxa anuală plătită unei autorități și/sau unui organism de control competent pentru verificarea anuală a menținerii condițiilor de certificare;
  • cotizația anuală de participare la schema de calitate sprijinită, dacă este cazul;
  • alte costuri fixe suportate pentru înscrierea într-un sistem de calitate.

Descarcă ghidul

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării, respectiv din 24.08.2020.

Eventualele propuneri și observații pot fi trimise la adresa de e-mail relatii.publice@afir.info

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AFIR

Vizualizări: 228