Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: S-a lansat apelul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”.

Scopul principal al apelului constă în acordarea de sprijin financiar pentru pilotarea unor programe de masterat didactic cu un număr minim de 400 de persoane, licențiate în domenii diferite.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

  • Ministerul Educației și Cercetării;
  • Instituțiile de învățământ superior acreditate, publice și private selectate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020 privind înființarea și dezvoltarea programelor universitare de master didactic să deruleze pilotarea masteratului didactic.
  • Agenții, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN și alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior.

Se poate aplica în parteneriat, parteneriatul putând fi constituit din entitățile eligibile de mai sus.

Prin activitățile sprijinite trebuie să fie îndeplinite toate cele 3 obiective specifice (O.S.6.7, O.S.6.9, O.S.6.10). Tipuri de activități:

  • Instituirea și utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii, mobilități, constituirea de rețele și comunități virtuale etc.;
  • Activități comune derulate cu studenți și personal didactic, precum activități de consiliere, activități de informare, organizarea unor vizite la universități, campanii de conștientizare;
  • Activități de cooperare transnațională;
  • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar (stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici);
  • Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic prin corelarea cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (promovarea educației antreprenoriale, resurse de studiu moderne și flexibile etc.).

Bugetul alocat este de 17.000.000 euro, iar intervențiile eligibile se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud- Muntenia.

Valoarea eligibilă maximă a proiectului este de 17.000.000 euro.

Apelul de proiecte va fi deschis în data de 25 august 2020, ora 16.00 şi se va închide în 25 septembrie 2020, ora 16.00.

Descarcă ghidul

Mai multe detalii despre apel sunt disponibile aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 500