Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Informații privind stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren

Conform unui comunicat oficial emis marți, 18 august 2020, AM POR a emis Instrucțiunea 169/13.08.2020 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren.

Instrucțiunea prevede stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren conform Manualului de verificare și autorizare a cheltuielilor și a transmiterii Formularului 10 – „Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” la AMPOR de către beneficiari, astfel:

Referitor la procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 la nivelul AM/OI

 1. Cererile de rambursare/plata/prefinanțare procesate de OI și transmise la AM în conformitate cu prevederile punctului 1 litera B) din Instrucțiunea nr. 145/2020 nu vor mai fi transmise și în format fizic la AMPOR, ci vor fi arhivate la nivelul OI.
 2. După primirea de către beneficiar a notificării privind efectuarea vizitei pe teren, beneficiarul va întocmi și încărca prin aplicația MySMIS – Modulul comunicare o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare/plata/prefinantare aferente proiectului.
 3. Prin excepție de la prevederile Capitolul 6 „Procedura de verificare pe teren" din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor, în cadrul vizitelor la fața locului, obiectivul referitor la „verificarea documentelor originale” va fi realizat astfel:
 • În cadrul vizitelor pe teren realizate la cererile de rambursare intermendiare se vor verifica următoarele documente originale:
  • facturile. În vederea evitării riscului dublei finanțari se va verifica dacă pe aceastea este înscris codul SMIS al proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR 2014-2020». În cazul facturilor decontate parțial se va verifca dacă pe acestea a fost înscrisă suma solicitată la decontare.
  • extrasele de cont;
  • declarația pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/plata/prefinanțare
 • La vizitele pe teren efectuate la cererile de rambursare finale în plus, fată de documentele originale menționate la punctul 2 litera a), se vor verifica și originalele documentelor care atestă receptia și punerea în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor, serviciilor și lucrărilor care au fost achizitionate/prestate/realizate în cadrul proiectului. În funcție de specificul serviciilor prestate in cadrul proiectului se va verifica, pe teren, inclusiv existența rapoartelor de activitate

Referitor la obligativitatea beneficiarului de a transmite trimestrial ”Formularul 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” conform prevederilor OUG 40/2015, cu modificarile și completarile ulterioare.

 1. Formularul 10 – ”Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” se va transmite de către beneficiar, în termenele prevăzute de OUG 40/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, doar prin mySMIS – modulul Comunicare – eticheta ”Contabilitate”.
 2. Formularul 10 – ”Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” va fi completat doar cu sumele primite de la Autoritatea de Management pentru POR în perioada aferentă trimestrului pentru care se întocmește reconcilierea contabilă.

În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

 1. Beneficiarii ce nu au transmis documentul respectiv până în acest moment, vor completa prima oară formularul pentru întreaga perioadă, de la începutul derulării proiectului și până în prezent.

În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

Următoarele formulare transmise vor conține doar informațiile pentru perioada trimestrială aferentă întocmirii reconcilierii contabile.

Descarcă Instrucțiunea

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 331