Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Modificări la ghidul pentru creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național

AM POIM a publicat astăzi, 19 august 2020, un ordin de modificare și completare a Ghidului solicitantului aferenet OS 4.2 – Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național..

Ordinul prevede modificări la nivelul Capitolului 2 – „Reguli pentru acordarea finanțării”, sub-capitolul 2.2 „Eligibilitatea proiectului”, litera e), astfel:

e) (pentru sistemul de monitorizare) imobilele pe care se vor instala echipamentele de monitorizare sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/superficie/dreptul de administrare asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de finanțare. În cazuri justificate, atunci când nu este posibilă identificarea cu acuratețe a suprafețelor necesare investiției la momentul depunerii cererii de finanțare, probarea condiției de eligibilitate a proiectului conform căreia imobilele pe care se vor instala echipamentele de monitorizare sunt puse la dispoziția proiectului se va putea realiza prin depunerea documentelor privind disponibilitatea terenurilor într-un termen de maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare.”

Documentul prevede modificări și la nivelul:

  • Anexei 3 „Grila de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare”, secțiunea „Verificare administrativă”, punctul 4 „Dovezi pentru asigurarea terenurilor aferente investițiilor încărcate în MySMIS 2014”, subpunctul 4.1;
  • Anexei 3 „Grila de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare”, secțiunea B „Eligibilitatea proiectului”, litera e);
  • Anexei 4 „Modele declarații”, secțiunea 4.a „Model declarație de eligibilitate”, punctul 3;
  • Anexei 2b „Fișa de control la contractare”, paragrafele 1-3;
  • Anexei 1 „Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, modernizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.2 Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național” din Anexa 7 „Contract de finanțare”, articolul 1 „Drepturi și obligații suplimentare ale părților”.

Descarcă Ordinul

Informații despre ghidul POIM 4.2 sunt disponibile aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 137